"Gələcəyə Körpü" GİB-ə üzvlük üçün elektron ərizə forması


Azərbaycanda fəal gənclərin iştirakını təmin etməklə, sağlam vətəndaş cəmiyyəti təsis etmək və gənclərin 

beynəlxalq səviyyədə ölkəmizi təmsil etməsinə yardım etməkdir.

Fəaliyyət dairəsi:

Məşğulluq - CV center və müvafiq layihələrimiz

Beynəlxalq əməkdaşlıq - Beynəlxalq düşərgələr, EVS və beynəlxalq layihələrimiz (Azərbaycanda və xarici 

ölkələrdə həyata keçirilən)

Gənclərin cəmiyyətdə iştirak fəaliyyətini artırmaq, gəncləri könüllü işlərə cəlb etmək - bura klublarımız, qısa və 

uzun müddətli layihələrimiz daxildir.